Dnes je:

 

Postup obce pri vybavení žiadosti o výrub drevín

Povolenie na výrub drevín

Opis:

Obec Vlkovce vykonáva štátnu správu v prvom stupni vo veci ochrany drevín, vydáva rozhodnutia o výrube drevín, ukladá opatrenia na ozdravenie drevín, prijíma ohlásenia o výrube


Povolenie na výrub drevín tu


Potrebné doklady