Dnes je:

 

Tlačivá obce:

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín

Žiadosť o poskytnutie informácii

Súhlas k nadobudnutiu vlastníctva k pozemkom vydržaním