Dnes je:

 

Komunitný plán sociálnych služieb obce Vlkovce

Vážení spoluobčania,

Touto cestou Vám predstavujeme zámer spracovania Komunitného plánu sociálnych služieb obce Vlkovce na roky 2018-2023. Komunitný plán je metóda, pomocou ktorej môžeme plánovať obsah a rozsah sociálnych služieb tak, aby zodpovedali špecifikám našej obce a potrebám našich občanov. Našou snahou je, aby sme postupne v ďalšom období zabezpečovali úlohy a ciele stanovené v Komunitnom pláne sociálnych služieb. Vďaka komunitnému plánu sa nám bude dariť adresnejšie a efektívnejšie využívať financie obecného rozpočtu pre skvalitnenie sociálnych služieb tam, kde je to potrebné a dôležité. Dokument je podkladom nielen pre odborníkov, ale pre všetkých obyvateľov obce.


V prílohe nájdete dotazník, ktorý bude podkladom pre spracovanie komunitného plánu našej obce a prostredníctvom, ktorého môžete vyjadriť svoje názory a postrehy v oblasti potreby sociálnych služieb v rámci obce Vlkovce.
Vyplnený dotazník je možné zaslať na mailovú adresu obce – obecvlkovce@gmail.com, alebo doručením v papierovej forme osobne alebo poštou na Obecný úrad vo Vlkovciach.
Za Vaše postrehy a názory Vám vopred ďakujeme


Dotazník - Komunitný plán sociálnych služieb obce Vlkovce

Ing. Ján Kalata
starosta obce Vlkovce

Aktualizované 17.4.2018