Dnes je:

 

Hlavný kontrolór

Aktualizované 4.11.2016

Úlohy hlavného kontrolóra

Hlavný kontrolór obce vykonáva kontrolu:
Hlavného kontrolóra volí obecné zastupiteľstvo na šesť rokov.