Dnes je:

 

DNI OBCE VLKOVCE 2018


Počas letného víkendu 18 -19. augusta 2018 sme mali v obci po prvý krát slávnosť v podobe „Dni obce Vlkovce“. Akcia prebiehala v dvoch častiach. V sobotu sa nám za krásneho počasia predstavili domáci obyvatelia s rôznymi ukážkami svojej činnosti. Po úvodnom slove pána starostu začali slávnosť deti a mládež s folklórnym vystúpením OZ Stredný Spiš Vlkovce. Čepčenie nevesty a jej odobratie od rodičov a družičiek pozorne sledovali najmä starší občania, ktorí si pamätajú tieto zvyky ešte zo svojej „mladšej éry“. Vystúpenie detí zase pozorne sledovali ich hrdí rodičia a nám zostáva poďakovať tomuto občianskemu združeniu, že sa venujú zachovávaniu ľudových tradícii v našej obci.


DHZ Vlkovce sa okrem povinností v bufete ujali aj ukážky svojej činnosti a tak popri vystavených hasičských nástrojov vrátane tohoročného prideleného protipovodňového vozíka, oživili program hasičským útokom. Vystúpenie s hasičskou striekačkou nenechalo chladnými bývalých starších hasičov a tí sa spontánne rozhodli tiež „zaútočiť“ s vodou a striekačkou na nové hasičské terče. Kolektív Mladých hasičov nezaháľal a 5 družstiev z Vlkoviec súperilo navzájom, vrátene pozvaných hostí z blízkej obce Tvarožná. Hasiči z Tvarožnej sa tiež ujali rozhodcovských miest a tým prispeli k regulárnosti a profesionálnosti tejto súťaže. Prvé dve miesta si odniesli hostia, ktorým srdečne gratulujeme. Všetci zúčastnení si odniesli pamiatku v podobe hasičskej šiltovky a tak bola spokojnosť u všetkých zúčastnených mladých hasičov a hasičiek. Tento rok si pripomíname aj 10. výročie posvätenia kaplnky sv. Huberta a preto poľovníci z Vlkoviec z poľovníckeho združenia Vlková sa za podpory svojich drahých polovičiek tiež pochlapili. Ich pohostenie v podobe chutného guláša bolo skutočne „na zjedenie“, čoho dôkazom boli tri prázdne kotle a cca 500 vydaných porcií. Záver sobotňajšieho dňa bol ukončený ľudovou zábavou v sále kultúrneho domu za sprievodu kapely SYSTEM, ktorá hrala od večera do rána..... Druhá časť obecnej slávnosti začala slávnostnou nedeľňajšou svätou omšou. Potom už vystúpil so svojim koncertom a životným príbehom Maroš Bango z Bratislavy – spevák amatér s hlasom profesionálneho operného speváka. Vážnosť nedeľňajšej slávnosti dodalo odhalenie pamätných tabúľ vojakom 1. a 2. svetovej vojny z obce Vlkovce za účasti nášho najstaršieho 93. ročného občana pána Ondreja Semaňaka a ďalších pozvaných hostí. Ide o našich rodákov, ktorí sa zúčastnili bojov v prvej a druhej svetovej vojne. Tam bojovali, niektorí padli; tí čo prežili, prišli domov a svoj život žili tu vo Vlkovciach. Na našich padlých spoluobčanov z druhej svetovej vojny Štefana Lorku a Jána Semaňáka sme v priebehu rokov nezabudli. Spomienku na nich máme v podobe pamätníkov alebo pamätných krížoch. Mená účastníkov bojov druhej svetovej vojny, ktorí prežili budú preto tiež pred našimi očami. Zostaviť zoznam účastníkov prvej svetovej vojny z rokov 1914-1918, ktorej 100 rokov od ukončenia si tohto roku pripomenieme, však dalo viac námahy ako sa na začiatku zdalo. Pomocou nám v tom bol historický vojenský archív v Prahe, kde sa objavili mená troch padlých Vlkovčanov : Matej Bonk, Ondrej Rabjanský Matej Semaňák alebo Mathias Szemanyak – ako je napísané v zázname a ktorého nazývali aj „Matisko“. Mená ďalších účastníkov bojov prvej svetovej vojny sa vynárali postupne a s nimi aj ich životné príbehy. Na mnohých by sme pozabudli, no vďaka ich rodinným príslušníkom a známym, ich mená však už svietia na pamätnej tabuli, ktorá sa odhalila práve na Dni obce Vlkovce. Predstavitelia obce Vlkovce sa skutočne s plnou zodpovednosťou pripravili na prezentovanie svojej histórie už v uplynulom roku, keď na zasadnutí obecného zastupiteľstva bol schválený zámer prípravy monografického diela o dejinách obce Vlkovce. To sa úspešne podarilo zostaviť pomocou kolektívu autorov: PhDr. Aleny Kredatusovej, PhDr. Soni Pollákovej, Mgr. Slávky Samelovej, PhDr. Mariána Sojáka, PhD. a pod vedením PhDr. Františka Žifčáka. Prezentácia knihy „Dejiny Vlkoviec“ jej autormi PhDr. Žifčákom a PhDr. Sojákom, PhD., spojená s výstavou a videoprojekciou zozbieraných starých fotografií naplnila všetky očakávania a stretla sa medzi občanmi s veľkým záujmom, čoho dôkazom bola aj diskusia s autormi a množstvo zápisov do obecnej kroniky z tohto dňa. Po prezentácií knihy nasledovalo folklórne vystúpenie v podaní kežmarského súboru Magurák a muzikálový recitál „Na skle maľované“ kočovného divadla DRaK z Prešova, ktoré zavŕšili nedeľňajšie popoludnie. Prešovčania boli potešení potleskom a záujmom zúčastnených divákov a nevadilo im, že cestu do Vlkoviec si obohatili aj o cestu do Vlkovej , kde najprv omylom zašli, nevediac o týchto podobných názvov blízkych obcí. Nám zostáva len poďakovať za skutočne bohatú účasť domáceho obyvateľstva aj cezpoľných hostí počas oboch dní obecnej slávnosti a tiež každému, kto napomohol  ich dôstojnému a slávnostnému rázu.