Dnes je:

 

Aktuality

Adventný koncert 2018

Dňa 8. decembra 2018 obec Vlkovce v spolupráci s DHZ Vlkovce a mladými hudobníkmi z Vlkoviec pripravili Adventný koncert...
Viac informácií ...

Zverejnené 22.12.2018


Pozvánka - zasadnutie OcZ Vlkovce - 10.12.2018 19:30

V súlade § 13 ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zariadení v znení neskorších zmien a doplnkov zvolávam riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Vlkovce dňa 10. decembra 2018 (pondelok)
o 18.30 hodine na Obecnom úrade vo Vlkovciach s nasledovným programom:
Program OZ - PDF

Dátum zverejnenia 6.12.2018


Oznam - Komunálne voľby 2018 - Zápisnica z výsledku volieb

Zápisnica miestnej volebnej komisie o výsledku volieb v obci vo voľbách do orgánov miesnej samosprávy obcí 10.11.2018
Viac informácií ...

Dátum zverejnenia 14.11.2018


VÝBEROVE KONANIE na funkciu riaditeľa
Základnej školy s materskou školou Vlkovce

Obec Vlkovce zastúpena starostom obce Ing. Jánom Kalatom v súlade s § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 zákona NR SR č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje
VÝBEROVÉ KONANIE
na funkciu riaditeľa Základnej školy s materskou školou Vlkovce....
Viac informácií ...

Aktualizované 9.11.2018


Pozvánka - zasadnutie OcZ Vlkovce - 7.11.2018 19:00

V súlade § 13 ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zariadení v znení neskorších zmien a doplnkov zvolávam riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Vlkovce dňa 7. novembra 2018 (streda)
o 19.00 hodine na Obecnom úrade vo Vlkovciach s nasledovným programom:
Program OZ - PDF

Dátum zverejnenia 4.11.2018


Slávnostné otvorenie obnovených a rozšírených priestorov knižnice

V piatok 26.októbra 2018 mali svoje sviatočné chvíle naši čitatelia a záujemcovia o čítanie v obecnej knižnici. ..
Viac informácií ...

Zverejnené 4.11.2018


Knihomoľská atletická liga 2018

Dňa 29.8.2018 sme sa po roku opäť stretli na našej netradičnej Knihomoľskej atletickej lige alebo ináč Beh a čítanie na jednom mieste....
Viac informácií ...

Zverejnené 5.9.2018


DHZ Vlkovce - Okresná hasičská liga

Dňa 15.7.2018 sa v Podhoranoch uskutočnila pohárova súťaž o pohár starostu obce , ktorú vyhrali dobrovoľní hasiči z Vlkoviec...
SRDEČNE BLAHOŽELÁME
Viac informácií ...

Zverejnené 25.7.2018


Oznam - Prerušenie distríbúcie elektriny - 30.7.2018

Na základe oznámenia Východoslovenskej distribučnej spoločnosti a.s., Košice bude dňa 30.júla 2018 v čase od 06.30 do 18.30 h prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení nízkeho napätia v celej obci Vlkovce.
Viac informácií ...

Dátum zverejnenia 25.7.2018


Pozvánka - zasadnutie OcZ Vlkovce - 24.7.2018 19:30

V súlade § 13 ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zariadení v znení neskorších zmien a doplnkov zvolávam riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Vlkovce dňa 24. júla 2018 (utorok)
o 19.30 hodine na Obecnom úrade vo Vlkovciach s nasledovným programom:
Program OZ - PDF

Dátum zverejnenia 22.7.2018


Pozvánka - zasadnutie OcZ Vlkovce - 25.6.2018 19:00

V súlade § 13 ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zariadení v znení neskorších zmien a doplnkov zvolávam riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Vlkovce dňa 25. júna 2018 (pondelok)
o 19.00 hodine na Obecnom úrade vo Vlkovciach s nasledovným programom:
Program OZ - PDF

Dátum zverejnenia 22.5.2018


Daruj krv – daruj život - daruj radosť - Darovanie krvi - 11.6.2018

Obec Vlkovce organizuje 3.ročník spoločného bezplatného odberu krvi, ktorý sa bude konať dňa 11. júna 2018 (pondelok) v čase od 08 hod. – 11 hod. v sále kultúrneho domu na OÚ Vlkovce.
Viac informácií ...

Zverejnené 25.5.2018


Deň detí Vlkovce - 2.6.2018

Obec Vlkovce pozýva všetkých na nedeľňajšie popoludnie ku D ň u  d e t í,
ktoré sa uskutoční dňa 2.júna 2018 na Liesku.
Viac informácií ...

Zverejnené 24.5.2018


SMS POMOC 112

Úprava spôsobu akým sa má správne využívať SMS na číslo tiesňového volania 112.
Viac informácií _ SMS POMOC 112...

Dátum zverejnenia 22.5.2018


Pozvánka - zasadnutie OcZ Vlkovce - 14.5.2018 19:00

V súlade § 13 ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zariadení v znení neskorších zmien a doplnkov zvolávam riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Vlkovce dňa 14. mája 2018 (pondelok)
o 19.00 hodine na Obecnom úrade vo Vlkovciach s nasledovným programom:
Program OZ - PDF

Dátum zverejnenia 10.5.2018


Pozvánka na DEŇ MATIEK

Obec Vlkovce v spolupráci so ZŠ s MŠ Vlkovce srdečne pozýva všetky mamičky a babičky na podujatie ku Dňu matiek , ktoré sa uskutoční
dňa 13. mája 2018 o 15.00 hod.
v sále kultúrneho domu Vlkovce.
Viac informácií ...

Zverejnené 26.4.2018


The Run Slovakia 2018

Najdlhší štafetový beh naprieč Slovenskom, ktorý spája športový zážitok so zážitkom spoznávania prírody a kultúrneho dedičstva Slovenska v roku 2018 opäť po roku aj so zastávkou vo Vlkovciach.
Viac informácií ...

Zverejnené 26.4.2018


Jarné upratovanie 2018 alebo „Straty a nálezy“

Dňa 15.4.2018 sa po roku opäť uskutočnilo jarné upratovanie do ktorého sa tentokrát zapojili viaceré subjekty – obec Vlkovce, Tvarožná a Hradisko vrátane ich združení ...
Viac informácií ...

Aktualizované 22.4.2018


VÝBEROVE KONANIE na funkciu riaditeľa
Základnej školy s materskou školou Vlkovce

Obec Vlkovce zastúpena starostom obce Ing. Jánom Kalatom v súlade s § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 zákona NR SR č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje
VÝBEROVÉ KONANIE
na funkciu riaditeľa Základnej školy s materskou školou Vlkovce....
Viac informácií ...

Aktualizované 18.4.2018


Komunitný plán sociálnych služieb

Obec Vlkovce v súčasnosti pripravuj e Komunitný plán sociálnych služieb obce Vlkovce na obdobie rokov 2018-2023 ......
Viac informácií ...

Aktualizované 17.4.2018


Jarné upratovanie alebo „Straty a nálezy“

Obec Vlkovce v spolupráci s DHZ Vlkovce organizuje jarné upratovanie , ktoré sa koná dňa 14. apríla 2018 (sobota) v čase od 09.00 hod.
Viac informácií ...

Aktualizované 11.4.2018


Mladí hasiči

DHZ Vlkovce pozýva dňa 15.4.2018 (nedeľa) o 15.00 hod. záujemcov o dobrovoľné hasičstvo....
Viac informácií ...

Zverejnené 9.4.2018


Veľkonočná "kupačka" 2018

Veľká noc, prišla a zima ešte neodišla - tak nejako to bolo počas veľkonočnej kúpačky 2018 vo Vlkovciach.
Viac informácií ...

Zverejnené 8.4.2018


Noc s Andersenom 2018

V piatok 23.marca 2018 sa naša Obecná knižnica vo Vlkovciach po roku opäť zapojila do medzinárodnej akcie „Noc s Andersenom“ ....
Viac informácií ...

Zverejnené 3.4.2018


Noc s Andersenom 23.3.2018

Klub detských knižníc a Obecná knižnica Vlkovce uspariadajú v piatok 23.3.2018
Noc s Andersenom 2018.
Viac informácií ...

Dátum zverejnenia 14.3.2018


Pozvánka - zasadnutie OcZ Vlkovce - 28.2.2018 18:30

V súlade § 13 ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zariadení v znení neskorších zmien a doplnkov zvolávam riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Vlkovce dňa 28. februára 2018 (streda)
o 18.30 hodine na Obecnom úrade vo Vlkovciach s nasledovným programom:
Program OZ - PDF

Dátum zverejnenia 22.2.2018


Detský fašiangový karneval

Dňa 4.februára už tradične patril Kultúrny dom našim najmenším a najmladším obyvateľom kde sa uskutočnil detský fašiangový karneval.
Viac informácií ...


Obecná Knižnica - vyhodnotenie súťaže v kreslení 2017

OBECNÁ KNIŽNICA VLKOVCE
aj tento rok vyhodnotila súťaž v kreslení 2017 na tému:
„ Hasiči a hasičky v akcii “
Viac informácií ...


Členská schôdza DHZ Vlkovce

Dňa 21.01.2018 sa uskutočnila výročná členská schôdza DHZ Vlkovce..
Viac informácií ...

Zverejnené 19.2.2018


Detský fašiangový karneval

V nedeľu 4.februára 2018 bude patriť Kultúrny dom našim najmenším a najmladším obyvateľom, pri príležitosti detského fašiangového karnevalu.
Viac informácií ...


Pozvánka - Členská schôdza DHZ Vlkovce

Dňa 21.januára 2018 sa na obecnom úrade vo Vlkovciach uskutoční členská schôdza dobrovoľného hasičského zboru obce Vlkovce
(DHZ Vlkovce).
Viac informácií ...

Zverejnené 18.1.2018


Novoročný turnaj v stolnom tenise 2018

Obec Vlkovce pozýva všetkých priaznivcov stolného tenisu všetkých vekových kategórií na 4. ročník "Novoročného turnaja v stolnom tenise ",
ktorý sa uskutoční 14.januára 2018, v nedeľu, od 11.00 hod.
v sále kultúrneho domu vo Vlkovciach.
Viac informácií ...