Dnes je:

 

Aktuality 2017

VYLKYSDORF 1317-2017

Dňa 17. decembra 2017 si obec Vlkovce pripomenula 700. výročie zápisu do privilegovanej listiny Spoločenstva spišských Sasov...
Viac informácií ...

Zverejnené 27.12.2017


OZ pre rozvoj regiónu Spiš - Vianočná kapustnica Ihľany 2017

Dňa 9. decembra 2017 sa obec Vlkovce zúčastnila 3.ročníka súťaže vo varení kapustnice, ktorú organizuje Občianske združenie pre rozvoj regiónu SPIŠ (MAS) ..
Viac informácií ...

Zverejnené 27.12.2017


Štefánska zábava

Občianske združenie Stredný Spiš Vás pozýva na Štefanskú zábavu, ktorá sa uskutoční 26. decembra 2017 v Kultúrnom dome vo Vlkovciach. Vlkovce
Viac informácií ...


WYLKYSDORF 1317-2017

Obec Vlkovce srdečne pozýva na posedenie pri príležitosti 700. výročia zápisu obce do privilegovanej listiny Spoločenstva spišských Sasov dňa 17.decembra 2017 o 17.00 hod. v sále Kultúrneho domu Vlkovce
Viac informácií ...


Pozvánka - zasadnutie OcZ Vlkovce - 15.12.2017 19:00

V súlade § 13 ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zariadení v znení neskorších zmien a doplnkov zvolávam riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Vlkovce dňa 15. decembra 2017 (piatok)
o 19.00 hodine na Obecnom úrade vo Vlkovciach s nasledovným programom:
Program OZ - PDF

Dátum zverejnenia 12.12.2017


Obecná Knižnica - súťaž v kreslení 2017

OBECNÁ KNIŽNICA VLKOVCE
vyhlasuje pre čitateľov knižnice súťaž v kreslení 2017 na tému:
„ Hasiči a hasičky v akcii “
Viac informácií ...


DHZ VLKOVCE - Rok na dedine s hasičmi

Rok 2017 sa už pomaly chýli ku koncu a aj naši dobrovoľní hasiči sa začínajú obzerať za svojou činnosťou za uplynulý rok.
Viac informácií ...

Zverejnené 30.10.2017


Pozvánka - zasadnutie OcZ Vlkovce - 2.11.2017 19:00

V súlade § 13 ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zariadení v znení neskorších zmien a doplnkov zvolávam riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Vlkovce dňa 2. novembra 2017 (štvrtok)
o 19.00 hodine na Obecnom úrade vo Vlkovciach s nasledovným programom:
Program OZ - PDF

Dátum zverejnenia 30.10.2017


Október - Mesiac úcty k starším - 22.10.2017

Dňa 22.októbra 2017 sa uskutočnilo v obci stretnutie pri príležitosti Mesiaca úcty k starším. . V odkaze nižšie si môžete pozrieť fotografie z podujatia.
Viac informácií ...


Oznam - Prerušenie distríbúcie elektriny - 23.10.2017

Na základe oznámenia Východoslovenskej distribučnej spoločnosti a.s., Košice bude dňa 23.októbra 2017 v čase od 11.40 do 16.30 h prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení nízkeho napätia v celej obci Vlkovce.
Viac informácií ...

Dátum zverejnenia 20.10.2017


Október - Mesiac úcty k starším - 22.10.2017

Obec Vlkovce pozýva spoluobčanov – dôchodcov na posedenie pri príležitosti MESIACA ÚCTY K STARŠÍM , ktoré sa uskutoční dňa 22. októbra 2017 o 14.45 hod. (nedeľa) v sále kultúrneho domu OcÚ Vlkovce.
Viac informácií ...

Dátum zverejnenia 9.10.2017


DHZ Vlkovce - Okresná hasičská liga

Dňa 27.08.2017 sa v Rakúsoch po dlhšej odmlke objavili na poli okresnej hasičskej ligy Kežmarok aj hasiči z Vlkoviec.
Viac informácií ...

Zverejnené 4.9.2017


Pozvánka - zasadnutie OcZ Vlkovce - 28.8.2017 19:30

V súlade § 13 ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zariadení v znení neskorších zmien a doplnkov zvolávam riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Vlkovce dňa 28. augusta 2017 (pondelok)
o 19.30 hodine na Obecnom úrade vo Vlkovciach s nasledovným programom:
Program OZ - PDF

Dátum zverejnenia 24.8.2017


Darovanie krvi vo Vlkovciach- 26.6.2017

Dňa 26. júna 2017 sa v kultúrnom dome vo Vlkovciach uskutočnil odber krvi zamestnancami Národnej transfúznej služby SR .
Viac informácií ...

Zverejnené 27.6.2017


Deň Detí Vlkovce -18.6.2017

Pri príležitosti MDD Obec Vlkovce v spolupráci so spoločenstvom Emanuel a DHZ Vlkovce pripravili Deň detí ktorý sa uskutočnil v nedeľu 18. júna 2017.
Viac informácií ...

Dátum zverejnenia 23.6.2017


Pozvánka - zasadnutie OcZ Vlkovce - 21.6.2017 19:00

V súlade § 13 ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zariadení v znení neskorších zmien a doplnkov zvolávam riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Vlkovce dňa 21. júna 2017 (streda)
o 19.00 hodine na Obecnom úrade vo Vlkovciach s nasledovným programom:
Program OZ - PDF

Dátum zverejnenia 19.6.2017


Deň detí Vlkovce - 18.6.2017

Obec Vlkovce pozýva všetkých na nedeľňajšie popoludnie ku D ň u  d e t í ktoré sa uskutoční dňa 18. júna 2017 na Lisku.
Viac informácií ...

Zverejnené 11.6.2017


The Run Slovakia 2017

Najdlhší štafetový beh naprieč Slovenskom, ktorý spája športový zážitok so zážitkom spoznávania prírody a kultúrneho dedičstva Slovenska v roku 2017 aj so zastávkou vo Vlkovciach.
Viac informácií ...

Zverejnené 24.5.2017


Deň Matiek 2017

Dňa 21. 5. 2017 sa v Kultúrnom dome vo Vlkovciach za účasti starostu obce Vlkovce, uskutočnilo kultúrno-spoločenské posedenie pri príležitosti sviatku Dňa matiek.
Viac informácií ...


Pozvánka na DEŇ MATIEK

Obec Vlkovce v spolupráci so ZŠ s MŠ Vlkovce srdečne pozýva všetky mamičky a babičky na podujatie ku Dňu matiek , ktoré sa uskutoční
dňa 21. mája 2017 o 15.00 hod.
v sále kultúrneho domu OcÚ Vlkovce.
Viac informácií ...

Zverejnené 7.5.2017


Pozvánka - zasadnutie OcZ Vlkovce - 15.5.2017 19:00

V súlade § 13 ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zariadení v znení neskorších zmien a doplnkov zvolávam riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Vlkovce dňa 15. mája 2017 (pondelok)
o 19.00 hodine na Obecnom úrade vo Vlkovciach s nasledovným programom:
Program OZ - PDF


Jarné upratovanie alebo „Straty a nálezy“

Obec Vlkovce v spolupráci s DHZ Vlkovce organizuje jarné upratovanie , ktoré sa koná dňa 28. apríla 2017 (piatok) v čase od 15.30 hod.
Viac informácií ...

Aktualizované 28.4.2017


Veľkonočné predstavenie vo veľkonočnom období

V nedeľu 23.04.2017 sa nám predstavili divadelní ochotníci z Granča – Petroviec, so svojím spracovaním Veľkej noci o DOKONOLAM PRÍBEHU BOŽEJ LÁSKY..
Viac informácií ...

Zverejnené 25.4.2017


Veľkonočná "kupačka" 2017

A PREDSA PRIŠLI..... Jar či zima, teplo či chlad, veľkonočný pondelok a s ním aj veľkonočná kúpačka je tu, bez ohľadu aké počasie vládne vonku.
Viac informácií ...

Zverejnené 25.4.2017


Noc s Andersenom 2017

V piatok 31.marca 2017 sa naša Obecná knižnica vo Vlkovciach po prvýkrát zapojila do medzinárodnej akcie „Noc s Andersenom“ ....
Viac informácií ...

Zverejnené 3.4.2017


Jarné vypaľovanie trávy

Zákon č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov hovorí jasnou rečou - vypaľovanie porastov bylín, kríkov a stromov je pod hrozbou vysokých sankcií prísne zakázané.
Viac informácií ...

Zverejnené 31.3.2017


Pozvánka - zasadnutie OcZ Vlkovce - 28.2.2017 18:00

V súlade § 13 ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zariadení v znení neskorších zmien a doplnkov zvolávam riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Vlkovce dňa 28. februára 2017 (utorok)
o 18.00 hodine na Obecnom úrade vo Vlkovciach s nasledovným programom:
Program OZ - PDF


Detský fašiangový karneval

V nedeľu 26.februára 2017 patrila sála Kultúrneho domu našim najmenším a najmladším obyvateľom, teda našim deťom, ktoré sa prišli zabaviť na detskom karnevale.
Viac informácií ...


Fašiangy - Fašengy

Fašiangy alebo po našom Fašengy každoročne trvajú od Troch kráľov do Popolcovej stredy, ktorá v tomto roku pripadá na 1. marca.2017.
Viac informácií ...


Fašiangová disko zábava

Občianské združenie Stredný Spiš Vlkovce Vás srdečne pozýva na Fašiangovú disko zábavu dňa 25.2.2017 od 20.00 hod. v kultúrnom dome vo Vlkovciach.
Viac informácií ...


Noc s Andersenom 31.3.2017

Klub detských knižníc a Obecná knižnica Vlkovce uspariadajú v piatok 31.3.2017
Noc s Andersenom 2017.
Viac informácií ...


Novoročný turnaj v stolnom tenise 2017

Obec Vlkovce usporiadala už 3. ročník "Novoročného turnaja v stolnom tenise ",
ktorý sa uskutočnil 15.januára 2017, v nedeľu, od 11.00 hod.
v sále kultúrneho domu vo Vlkovciach.
Viac informácií ...